mona-business-10

550,000 đ
1 tháng

NVMe SSD Storage | 35 GB

CPU | 30 Cores

Memory (RAM) | 64 GB

Addon Domain | Không hỗ trợ

Địa chỉ email | Không hỗ trợ

Dữ liệu truyền tải | Unlimited

Bandwidth | 200 Mbps

Số lượng process | 100

Số lượng user đồng thời | 10

MySQL Max User Connections | 100

MySQL Database | 1

Inode (File Usages) | Unlimited

Disk I/O | 1 GB/s

Hỗ trợ Setup ban đầu | Free

Hỗ trợ Transfer Hosting | 1 website

mona-business-20

750,000 đ
1 tháng

45 GB Dung lượng NVMe
30 cores CPU
64 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa
1 addon domain
Hỗ trợ lên đến 1,8 triệu lượt truy cập/ngày (20 lượt truy cập đồng thời)

mona-business-30

950,000 đ
1 tháng

60 GB Dung lượng NVMe
30 cores CPU
64 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa
3 addon domains
Hỗ trợ lên đến 2,5 triệu lượt truy cập/ngày (30 lượt truy cập đồng thời)

mona-business-50

1,200,000 đ
1 tháng

80 GB Dung lượng NVMe
30 cores CPU
64 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa
Không giới hạn addon domain
Hỗ trợ lên đến 4,5 triệu lượt truy cập/ngày (50 lượt truy cập đồng thời)

mona-business-80

1,450,000 đ
1 tháng

100 GB Dung lượng NVMe
30 cores CPU
64 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa
Không giới hạn addon domain
Hỗ trợ lên đến 7 triệu lượt truy cập/ngày (80 lượt truy cập đồng thời)

mona-business-100

1,800,000 đ
1 tháng

120 GB Dung lượng NVMe
30 cores CPU
64 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa
Không giới hạn addon domain
Hỗ trợ chuyển đổi website sang hosting mới
Hỗ trợ lên đến 9 triệu lượt truy cập/ngày (100 lượt truy cập đồng thời)

Included With Every Plan

  • Tài nguyên server mạnh mẽ
  • Không giới hạn tốc độ xử lý (CPU)
  • Không giới hạn bộ nhớ (RAM)
  • Không giới hạn tốc độ đọc/ghi đĩa cứng NVMe
  • Tổng băng thông trong nước lên đến 20Gbps
  • Hỗ trợ chuyển đổi website sang hosting mới
  • * CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz (2 Sockets)